Viden
Hos Fit&Sund baserer vi vores metoder på et solidt fundament af viden og professionalisme. Som medlemmer af EHFA (European Health & Fitness Association) har vi adgang til den nyeste og mest videnskabeligt valide viden og forskning. Vore uddannelser er alle krediteret i forhold til EREPS (European Register of Exercise Professionals) – et ambitiøst paneuropæisk kvalitetssikrings- og uddannelsesprojekt under EHFA, udviklet i samarbejde med sundhedsvidenskabelige aktører over hele verden.

I praksis betyder det, at da alle vore instruktører er uddannet i Fit&Sund regi, lever de op til de meget høje faglige standarder, som systemet forudsætter. Hos os vil du udelukkende støde på højt kvalificerede medarbejdere, som er klar til at rådgive og vejlede omkring netop din situation – om det så drejer sig om vægttab, genoptræning af en skade, eller individuelt tilrettelagte træningsforløb.

Udover krav og høje træningsfaglige standarder kræver EREPS-systemet tillige, at medarbejderne, som er certificeret gennem systemet, holder deres kompetencer ved lige og udvikler dem løbende. For at sikre, at det høje niveau vedligeholdes på tværs af husene, har Fit&Sund indhentet eksperter fra den træningsfaglige og den sundhedsfaglige sektor til vores kædeorganisations to ekspertteams. Det er vores ekspertteams’ rolle at overvåge Fit&Sund-husenes faglige kvalitet, løbende udvikle standarder for denne og fremme og sikre de faglige standarder samt indhente og implementere ny relevant viden internt i vores organisation via Fit&Sund Uddannelse (FSU) – vores uddannelsesafdeling.

Fit&Sund er stærkt repræsenteret på afgørende poster i EHFA og deltager således intensivt i arbejdet med at løfte hele den europæiske branche for fitness og relaterede sundhedsydelser frem mod gennemskuelige og seriøse uddannelsesstandarder, frem mod tæt samarbejde med den europæiske sundhedssektor, frem mod højnet professionel forretningspraksis.

Fit&Sund HealthLab

VIDEN

  • Vores symbol for viden er æblet
  • Viden er grundlaget for vores arbejde hos Fit&Sund
  • Vi har implementeret EREPS for at sikre og udbygge vores kompetencer
  • Fit&Sund ledes bl.a. af såvel træningsfaglige som sundhedsfaglige eksperter
  • Kædens to tværfaglige ekspertteams har det overordnede ansvar for vores kvalitet