Sundhed
I den moderne medicin er sundhed i høj grad defineret som fraværet af sygdom. Sundhed bliver et begreb, som vi taler om når den er dårlig – ikke når den er god. Dette gælder for såvel det enkelte menneske som på samfundsniveau: Alle målinger af sundhedstilstanden tager udgangspunkt i sygdomsfænomener.

Verdens-sundhedsorganisationen WHO opererer med en mere nuanceret og positiv erklæring om begrebet sundhed: ”Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener”. Muligvis en vag definition med tydelige problemer i forhold til opfyldelse af hensigten, men samtidig en stærk programerklæring. Indirekte peger WHOs sundhedserklæring på, at en højnelse af den generelle folkesundhed kan opnås gennem

1. Tidlig diagnose
2. Forebyggelse
3. Opfølgende behandling

Når vi hos Fit&Sund taler om sundhed, taler vi samtidig om viden og nærvær. Vi stræber efter at forbedre såvel det fysiske som det mentale og sociale aspekt af vore medlemmers/brugeres sundhedstilstand og velvære. For os er det vigtigt at anskue sundhed helhedsorienteret og i øjenhøjde med medlemmerne. Sundheden højnes gennem bevidsthed om kroppen, dens ydeevne og dens begrænsninger. Derfor er vi også i dialog med det enkelte medlem, og kan tilbyde andet og mere end blot en “fitness-fabrik”.

Fysisk inaktivitet er en af de største trusler mod menneskers sundhed i den vestlige verden, og forskningens statistikker viser, at problemet er drastisk voksende. I oprigtig erkendelse af denne udfordring tilbyder vi – med baggrund i den sundhedsvidenskabelige evidens – målrettede og effektive træningsformer og inspiration til sund og velsmagende kost. Det er væsentligt for Fit&Sund ikke at vise løftede formanende pegefingre, men i stedet at levere motiverende og interessante fitness- og sundhedsydelser, professionel og kompetent rådgivning og vejledning, som er med til at forbedre livskvaliteten hos vores medlemmer samt deres nærmeste.

For at understøtte vores målsætning om at imødegå den enkeltes behov, tilbyder vi såvel holdtræning som individuelle forløb samt fysioterapi, massage og kostvejledning. Vi har tilpasset vore medlemsskaber, så der er eet til enhver pengepung og behov – sundhed er for alle, og hos Fit&Sund skal alle have muligheden for et givende forløb.

Ekspempler på medlemsskabs-typer (bemærk, at antallet af medlemsskabstyper og –priser kan variere fra hus til hus, alt efter medlemmernes sammensætning og behov): Fit&Sund Fuldtid, Fit&Sund Deltid, Fit&Sund Studerende, Fit&Sund Senior, Fit&Sund Ungdom 10-15 år, Fit&Sund Elite, Fit&Sund Familie, Fit&Sund Standard, Fit&Sund Sund & Slank, Fit&Sund Mor/Barn, Fit&Sund Eksklusiv, Fit&Sund Junior (8-12 år), Fit&Sund Basis

Exercise is Medicin

SUNDHED

  • Alle HealthLabs uddannelser har EHFAs høje professionsstandarder som minimumskrav
  • WHOs tre “sundhedsdimensioner” er: fysisk, mental og social sundhed
  • Vi tager det dybt seriøst at have ansvaret for menneskers sundhed og velvære
  • Sundhed handler om det, vi udbyder hos Fit&Sund – vores services og produkter
  • Fit&Sunds eksperter arbejder med sundhed ud fra WHOs tredimensionerede definition
  • Fit&Sund er medlem af Exercise is Medicine netværket