Senior Klub
Alle Fit&Sund-huse har lokale seniorklubber med seniorambassadører som tovholdere, og i samarbejde med forsknings- og innovationsprojektet LevVel (lvvl.dk)

I samarbejde med forsknings- og innovationsprojektet LevVel (lvvl.dk) udvikles Fit&Sunds online Senior Klub som et online community, hvor vores ældste medlemmer kan mødes omkring træning og sundhed, og hvor aktiviteterne i Fit&Sund-husenes lokale seniorklubber forbindes til vores seniormedlemmers dagligstuer, smartphones, bibliotekscomputere m.v. Vores online senior-community lanceres i løbet af 2012.

senior-gymnastik-01

EN ”VIDUNDERPILLE” FOR SENIOREN

Der kan ikke rejses tvivl om de sundhedsmæssige gevinster ved at dyrke motion – særligt for ældre.

Men hos Fit&Sund ønsker vi ikke alene at tilbyde fysisk aktivitet til vores seniormedlemmer, men også at skabe en unik mulighed for fællesskab og social sammenhæng i en senior klub. Både fordi dette i sig selv bidrager til sundheden og livskvaliteten, men også fordi det øger sandsynligheden for, at det individuelle medlem
besøger fitness- og sundhedshuset regelmæssigt og får trænet.

I Fit&Sund fitness- og sundhedshusene er der således etableret seniorklubber og udvalgt seniorambassadører, der skal hjælpe med at etablere en imødekommende stemning, og som hjælper nye seniorer ind i en sammenhæng, hvor fysisk aktivitet og fællesskab går hånd i hånd.

Anders Nedergaard

Anders Nedergaard

PhD muskelbiologi, medlem af Fit&Sunds Træningsfaglige Ekspertteam & formand for EHFA’s tekniske ekspertgruppe vedr. træning og sundhed for ældre.

SENIORKLUB

  • I alle vores huse findes SeniorKlubber
  • SeniorKlubben ledes af en SeniorAmbassadør
  • Den kommende online SeniorKlub åbner adgang til klubben hvor som helst/når som helst
Fit & Sund Senior