Franchise

En stærk forretningsmodel.
Et berigende fagligt fællesskab.
En forretningsudviklende organisation.

Der er nærmest uendelig mange stærke grunde til at vælge Fit&Sund som rammen om den sunde fitness- og sundhedsforretning. Herunder har vi præsenteret nogle få.

Introduktion til Fit&Sund

Fit&Sund er en lokalt ejet franchiseorganisation og ambitiøst fagligt fællesskab, der bygger bro mellem fitness- og sundhedssektoren. Hos Fit&Sund gør vi mest muligt i fællesskab som kædeorganisation på basis af fælles standarder samt vidensdeling og erfaringsudveksling med vores lokale ejere. Når vi lover vores lokale medlemmer og sundhedsforbrugere, at de hos Fit&Sund møder branchens højeste niveau af personlig service og træningsfaglighed i indbydende, inspirerende rammer, er det vores konkrete målsætning at sikre forbrugeren netop denne kvalitet – ved hvert besøg hos Fit&Sund. 

Derfor mener vi det, når vi siger, at succesfuldt kædesamarbejde forpligter. Vi ser det som en af vores kædes væsentligste styrker på markedet, at hvert af vores lokale fitness- og sundhedshuse har lokale særpræg og størst mulig tilknytning til sit lokalområde; men samtidig er det også et meget væsentligt kendetegn, at Fit&Sunds forretningsmodel, kædens fælles standarder og målsætninger er grundlaget og rammen for hvert af vores huse. 

Fit&Sunds forretningsmodel bygger grundlæggende på idéen ”faglighed til forretning”. Vores forretningsmodel tager udgangspunkt i konkrete faktorer, der måler og understøtter vores lokale fitness- og sundhedsforretningers, kædeorganisations og -fællesskabs succes på markedet.

Fem forudsætninger for at opnå F&S-franchise – det forventer vi af dig/jer:

 • En eksisterende eller projekteret fitness-forretning med sunde økonomiske udsigter/muligheder
 • Du og dit team skal ville Fit&Sunds kædefællesskab – inkl. fælles uddannelse og events
 • Du og dit team skal have et solidt træningsfagligt ambitionsniveau
 • Der skal være eller via os etableres samarbejde med lokale fysioterapeuter og praktiserende læge/r
 • Du/I skal have kapacitet og vilje til gradvist at implementere Fit&Sunds forretningsmodel

Fem garantier til dig – det kan du forvente af F&S:

 • En afprøvet, komplet og helhedsorienteret forretningsmodel, der virker, og som konstant udvikles
 • Fælles kædefunktioner til marketing, web/sociale medier, strategiplanlægning, kvalitetssikring m.v.
 • Løbende uddannelse og udvikling af dit team og din forretning via HealthLab og Fit&Sund Danmark
 • Forhandlede leverandøraftaler til alle områder af Fit&Sund-husenes daglige drift
 • Et fast omkostningsniveau ifm. de fælles kædefunktoner på få procent af husets omsætning

 

Hør nærmere via:
franchise@fitogsund.dk

Vi  ser frem til at kunne byde dit team velkommen til Fit&Sund-familien !

Franchise

 • Fit&Sund er en ambitiøs franchise-organisation inden for fitness- og sundhedssektoren
 • Franchise betyder bl.a. lokalt ejerskab og stærk fælles koordinering mhp. sundere lokal forretning og bedre oplevelser og værdi for pengene for virksomhedens kunder
 • Fit&Sund er stærk ramme, en effektiv forretningsmodel og et berigende fagligt fællesskab
 • Vi ser i første omgang på vilje og evne hos den potentielle franchisetager til at udføre Fit&Sunds forretningsmodel lokalt
 • Fit&Sunds franchisetagere har råderet over egen forretning, men skal leve op til kædens fælles standarder og målsætninger